Zenobia

 

Název:

 

MV ZENOBIA 

Typ vraku:

 

loď – trajekt, nákladní loď pro kamiony

Výroba:

 

1979, Švédsko, loděnice Kockums AB Shipbuilding Company, Malmo

Majitel:

 

Švédsko, společnost Rederi AB Nordo

Rozměry:

 

délka 178 m, šířka 28 m, tonáž 10.000 BRT, dva sedmiválcové diesel motory o výkonu 18.760 HP 13800 kW), rychlost 21,5 uzlu

Posádka:

 

celkem

Potopení:

 

07.06.1980, ve 2:30 hod, problémy s napouštěním vody do stabilizátorů

Místo:

 

Kypr, Larnaca

GPS :

 

34o 53.855´N, 33o 39.440´E, 34°53'50.12"N 33°39'28.85"E

Hloubka:

 

16 - 43  m

Ponory:

 

22.10.2016, 22.10.2016, 23.10.2016, 23.10.2016, 24.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016, 27.10.2016, 28.10.2016, 28.10.2016, 20.10.2018, 20.10.2018, 21.10.2018, 21.10.2018, 22.10.2018, 22.10.2018, 23.10.2018, 24.10.2018, 24.10.2018, 26.10.2018, 26.10.2018 ,16.10.2022, 16.10.2021, 17.10.2021, 17.10.2021, 18.10.2021, 18.10.2021, 19.10.2021, 19.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021, 22.10.2021, 22.10.2021, 23.10.2021, 23.10.2021, 24.10.2021, 24.10.2021, 26.10.2021, 26.10.2021, 27.10.2021, 27.10.2021, 22.10.2022, 23.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 24.10.2022, 25.10.2022, 25.10.2022, 26.10.2022, 27.10.2022, 27.10.2022, 28.10.2022, 28.10.2022, 29.10.2022, 29.10.2022

Poznámka:

 

Dle zprávy švédské vyšetřovací komise Vyplula Zenobia na svou první plavbu 4.5.1980 a mířila na Blízký východ. Ze slovinského Koperu vyplula 30.5.1980 v 0:15 hod. Na palubě měla 135 nákladních vodidel a tahačů, celkový náklad byl 3.908 tun a plavilo se na ní 121 cestujících, řidičů nákladních vozidel. Dále loď vezla 600 tun balastu, 600 tun topného a palivového oleje a 120 tun pitné vody. Cesta probíhala bez problémů až do ranních hodin 2. června, kdy se loď nacházela asi 10 nm od mysu Dolos na Kypru. Důstojník, který měl službu, chtěl předvést jednomu cestujícímu, jak funguje autopilot. S použitím joy-sticku změnil gyro kurz o 1° nalevo a hned o 1° napravo. Loď se začala naklánět na pravobok, aby zabránil náklonu, změnil joy-stickem směr na levobok. Loď se ale stále nakláněla na pravobok. Z toho důvodu přešel na manuální řízení lodi a stočil kormidlo na levobok, aby vyrovnal náklon. Loď udělala velmi prudký obrat vlevo, došlo k posunutí nákladu a to vedlo k dalšímu zhoršení náklonu a Zenobia se zastavila na náklonu 40° na levobok. Pravý lodní šroub se dostal nad hladinu a motor se automaticky zastavil. Levý motor vypnula posádka. Velící důstojník vydal rozkaz o spuštění záchranných člunů a informování cestujících o možnosti opuštění lodi. Hlavní inženýr a strojníci byli vysláni do strojovny, aby zahájili přípravu na naplnění vyvažovacích nádrží na pravoboku. Do podpalubí vnikala voda větracími otvory a ve strojovně dosahovala výšky tří metrů. V 0:30 hod vyslala Zenobia nouzový signál, na který odpověděla německá a ruská loď, které vyrazily směrem k Zenobii. Další pokusy o stabilitu lodi byly marné, několikrát se podařilo dostat loď do svislé polohy, ale nebyla v ní stabilní. Remorkér vyslaný na pomoc odtáhl Zenobii do blízkosti přístavu Larnaka, kde musel zakotvit na hloubce 40 m. Po těchto činnostech zůstala na levoboku otevřená vrata, kterými do lodi nastupuje lokální lodivod. Vrata byla zjištěna proti zavření a posádce se nepodařilo vrata zavřít a dovnitř proudila voda. Dne 7. června v 0:20 hod opustila posádka loď a přešla na lodivodskou loď, která byla u Zenobie. Kapitán žádal o odtažení Zenobie do mělké vody, aby sedla na dno a nepotopila se. To kapitán pilotní lodě odmítl, že to může povolit jen velení přístavu. Teprve v 01:18 hod bylo vydáno potřebné povolení, utnout kotevní řetěz a odtáhnout Zenobii na mělčinu. Na místě však nebylo vybavení k odstranění kotevního řetězu, lodivodův remorkér se vrátil do přístavu zapůjčit potřebné vybavení. Vrátil se až v 01:55 hod, ale na místě již plavaly jen zbytky trosek a Zenobie se mezi tím potopila do hloubky 40 m.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud má někdo jakékoliv další informace nebo fotografie o tomto vraku nebo jeho historii, ocenili bychom, odeslání podkladů na info@wrecks.cz  za účelem aktualizace této databáze.

If anyone has any additional information or photos concerning this wreck or its history, it would be greatly appreciated if it could be sent to info@wrecks.cz in order to update this database.

 

 

Fotogalerie: Zenobia

Záznamy: 73 - 80 ze 80
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7