Imperial Eagle

Název:

 

IMPERIAL EAGLE

Typ vraku:

 

loď – osobní trajekt

Výroba:

 

?

Majitel:

 

Malta

Rozměry:

 

délka  m, šířka  m, tonáž  BRT, dva diesel motory, jeden šroub

Výzbroj:

 

 

Posádka:

 

celkem

Potopení:

 

19.07.1999 – uměle potopen

Místo:

 

Malta, Oawra Reef

GPS:

 

00°00'00"N 00°00'00"E

Hloubka:

 

38 m  (příď 35 m, záď 43 m)

Ponory:

 

18.10.2013, 15.06.2022

Poznámka:

 

Trajekt, Imperial Eagle, sloužil k dopravě mezi ostrovy Malta a Gozo. Po vyřazení by zakotven nepoužívaný v přístavu. Po úpravě a vyčištění byl vytažen na moře a 19.7.1999 uměle potopen pro potřeby potápěčů a jako umělý útes.

Vrak leží na písčitém dně u skalního útesu, v hloubce (příď 36 m, záď 43 m) na kýlu. Sestupové lano je ukotveno u sochy Krista, 50 m od vraku. Na přídi jsou kotevní navijáky a obě kotvy jsou na svém místě. Podpalubí je celé vyklizené. Na můstku je kormidelní kolo. Vstup do strojovny je uprostřed ze zadní paluby. Strojovna je zajímavá se dvěma dieselovými motory. Tlakové lahve jsou upevněny na bočních stěnách strojovny. Strojovnou se dá proplout do zadního podpalubí. Na zadní palubě je strojovna kormidla, hydraulické válce, které ovládaly pohyb kormidla. Dva šrouby se čtyřmi lopatkami, jsou těsně nad písčitým dnem. Kormidlo je zcela otočené vlevo a záď je trochu deformovaná od nárazu na dno při potopení.

Ponor začínáme na přídi s prohlídkou můstku, potom penetrace do strojovny, vylezeme ze záďového podpalubí. Prohlédneme si kormidlo a šrouby, to je nejhlubší místo ponoru. Poté se vracíme po palubě nad strojovnou kormidla, směrem k můstku. Od kormidelního kola už míříme na výstupové lano před přídí. Díky skvělé viditelnosti je to klidný ponor.

----------------------------------------------------------

Pokud má někdo jakékoliv další informace nebo fotografie o tomto vraku nebo jeho historii, ocenili bychom, odeslání podkladů na info@wrecks.cz  za účelem aktualizace této databáze.

If anyone has any additional information or photos concerning this wreck or its history, it would be greatly appreciated if it could be sent to info@wrecks.cz in order to update this database.