Lina

 

Název:

 

LINA  (ex. Ville De Namour, Nueva Estramandura)

Typ vraku:

 

loď – nákladní parník

Výroba:

 

1879, Velká Británie, loděnice v Newcastle on Tyne

Majitel:

 

Itálie, společnost Societa Adriatica – Vincenzo Granate, Bari (zakoupena r. 1901)

Rozměry:

 

délka 70 m, šířka 9 m, tonáž 1.049 BRT

Posádka:

 

celkem ?, cpt. Giuseppe Cicconardi

Potopení:

 

14.01.1914, náraz do skalnatého břehu za špatného počasí

Místo:

 

Chorvatsko, Istrie, u ostrova Cres, mys Pecenj

GPS :

 

45o 06,200´N, 14o 16,70´E

Hloubka:

 

 27 – 52 m

Ponory:

 

31.07.2005, 09.6.2010, 09.06.2010, 30.04.2016, 30.4.2016, 09.06.2016, 09.06.2016, 09.06.2017, 09.06.2017

Poznámka:

 

Loď se plavila světovými moři pod jménem Ville de Amour a Nueva Estramandura. V roce 1901 ji koupil Vicenzo Granata , majitel společnosti Adriatica. Plavila se po celém středomoří a k severní Evropě. Z italské oblasti Puglia vyvážela olej a víno, na zpáteční cestě přivážela uhlí z Cardifu. Při plavbě kole ostrova Cres ztratila posádka v husté mlze orientaci a vzápětí je bouře zahnala ke břehu. Loď se po nárazu brzo potopila. Vrak leží na kýlu na písčitém dně asi 50 m od břehu. Dno se příkře sklání, příď je v hloubce 27 m a záď v 53 m. Dřevěná paluba je již ztrouchnivělá a propadlá, nákladní prostory jsou prázdné. Na přídi leží obě kotvy, ještě napojené kotevními řetězy na otvory. Na palubě jsou u stěžňů jeřábové navijáky. Kapitánský můstek se rozpadl. Dveřmi se můžete dostat do strojovny, je vidět vršek parního stroje s trojitou expanzí. Okolo motoru jsou lávky a v rohu strojovny je otvor se schody do spodního patra. V přední části nástavby je malá kuchyň a na zádi je strojovna kormidla. Na nástavbě leží část komína s připevněným písmenem „G“, znak společnosti Adriatica. V prvním nákladovém prostoru je na pravé stěně připevněna náhradní kotva. Vzhledem k tomu, že se vrak postupně sesouvá do písčitého dna, tak je celý lodní šroub i kormidlo zabořené do písku a šroub už není vidět vůbec.  Dole v písku je jeden lodní šroub a kormidlo.

----------------------------------------------------------

Pokud má někdo jakékoliv další informace nebo fotografie o tomto vraku nebo jeho historii, ocenili bychom, odeslání podkladů na info@wrecks.cz  za účelem aktualizace této databáze.

If anyone has any additional information or photos concerning this wreck or its history, it would be greatly appreciated if it could be sent to info@wrecks.cz in order to update this database.  

 

Fotogalerie: Lina