Vis

 

Název:

 

VIS   (ex. Renteria)

Typ vraku:

 

loď – nákladní parník

Výroba:

 

1921, Velká Británie, Port Glasgow

Majitel:

 

Jugoslávie, společnost Oceanija, Sušak

Rozměry:

 

délka 79 m, šířka 12,5 m, tonáž 1.772 BRT

Posádka:

 

celkem ?, cpt. Frano Jurkotič  

Potopení:

 

13.02.1946, najetí na minu

Místo:

 

Chorvatsko, východní pobřeží Istrie, 400 m od mysu Mašnjak

GPS :

 

45o 07´N, 14o 13´E

Hloubka:

 

45 – 60 m

Ponory:

 

12.06.2010, 03.05.2015, 10.06.2016, 10.06.2017

Poznámka:

 

Renteria byla zařazena do flotily obchodních lodí společnosti Oceania za Sušaku. Po vypuknutí války v roce 1939 už jako Vis byl označen nápisem Jugoslav a vlajkou na boku lodi, aby bylo vidět, že jde o loď neutrální země. Od dubna 1941 byla loď zabavena pro potřeby válečného loďstva spojenců a plavila se podél pobřeží USA na trase  Kuba – Severní Amerika – Kanada. Tím se vyhnula všem nástrahám německých ponorek. Ke konci války plul přes Atlantik do Anglie s nákladem stavebního dřeva. Poté přes Severní Afriku, Terst, Split a několik krátkých cest s nákladem zakotvil Vis v přístavu Rijeka. Ráno 13.2.1946 vyplul do Raši na Istrii, při plavbě kolem mysu Mašnjak najel na minu (ještě nebylo vše odminováno), výbuch na pravé straně přídě otevřel velkou díru a loď začala rychle nabírat vodu. Během 10 minut se Vis potopil, zahynuli tři námořníci. Ostatní se zachránili na člunech a vorech a neznámá plachetnice je poté vysadila na Rabacu.

Vrak leží na kýlu, na písčitém dně, je to jeden z nejhezčích vraků. Šroub i kormidlo se dost noří do dna, prohlídka paluby, můstku i strojovny je super. Na přídi jsou obě kotvy. Ponor je třeba, vzhledem k hloubce, dělat s TMX. Jedině tak si ponor i vrak užijete.

----------------------------------------------------------

Pokud má někdo jakékoliv další informace nebo fotografie o tomto vraku nebo jeho historii, ocenili bychom, odeslání podkladů na info@wrecks.cz  za účelem aktualizace této databáze.

If anyone has any additional information or photos concerning this wreck or its history, it would be greatly appreciated if it could be sent to info@wrecks.cz in order to update this database.